Jakie wyposażenie tuczarni jest najważniejsze?

chlewik

W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na inwestycję w odpowiednie wyposażenie tuczarni. Tylko w takiej sytuacji można uzyskać optymalne rezultaty hodowli bez konieczności ponoszenia w czasie pracy zbyt dużego wysiłku czy też wydatków finansowych. Do tego zdecydowanie najważniejszego wyposażenia zaliczyć należy te, pozwalające na automatyzację pracy danego hodowcy.

Wyposażenie tuczarni

solidne wyposażenie tuczarniTrzoda chlewna może być hodowana na podstawie system ściołowy lub też bezściołowy. Ten pierwszy jest kłopotliwy z tego względu, że wymaga znacznie częstszej wymiany ściółki, czy też prac takich jak usuwanie obornika czy dościelanie. Z kolei w systemie bezściołowym, który jest coraz bardziej popularny wśród hodowców, zwierzęta rozwijają się na podłodze ażurowej. Dzięki temu ich odchody mogą samodzielnie przedostawać się do kanałów gnojowych. W ten właśnie sposób w czasie hodowli produkowana być może gnojowica. Jeżeli chodzi o solidne wyposażenie tuczarni, nie powinno zapominać się również o takim w postaci kojców. W tym przypadku wyróżniać należy specjalistyczne kojce indywidualne oraz grupowe. W tych indywidualnych przebywają zazwyczaj knury kryjące, lochy z prosiętami czy też zwierzęta aktualnie przechodzące okres kwarantanny.

chlewikKojce grupowe z kolei wykorzystuje się w celu utrzymywania określonych grup technologicznych trzody chlewnej. Kolejnym istotnym wyposażeniem każdej nowoczesnej tuczarni są z całą pewnością dedykowane mikroprocesory. Te z kolei są niezbędne, aby możliwe było w pełni automatyczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami wykorzystywanymi w chlewni. Na przykład są one niezbędne do prawidłowego działania urządzeń sterujących mikroklimatem, przygotowaniem i dozowaniem pasz oraz wielu innych. Planując odpowiednie wyposażenie tuczarni nie powinno się nigdy zapominać o tym wykorzystywanym w przypadku porodówek. Planując wyposażenie każdego kojca porodowego na uwadze mieć należy zawsze potrzeby behawioralne zwierząt, ich ogólny dobrostan i bezpieczeństwo wszystkich prosiąt. W każdym kojcu znajdować się powinny na przykład jarzma dla loch, poidła oraz koryta.

W ostatnim czasie w coraz bardziej odpowiedzialny sposób podchodzi się do kwestii skompletowania odpowiedniego wyposażenia nowoczesnej tuczarni. Coraz częściej, podczas wyboru odpowiedniego wyposażenia kładzie się nacisk na zachowanie i uzyskanie odpowiedniego dobrostanu zwierząt, a także na zwiększenie automatyzacji pracy do maksymalnego poziomu. Jedynie w takim przypadku można zyskać pewność, że efekty hodowli będą optymalne.