Na czym polega demontaż i utylizacja eternitu?

eternit

Jeszcze kilka lat temu pokrycie dachowe stworzone z eternitu było tym, z którym spotkać się można było najłatwiej. W praktyce jednak okazywało się, że taki materiał cechuje się szeregiem różnych wad. Do tych najważniejszych zaliczyć należy spore zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Właśnie z tego względu już od pewnego czasu kładzie się spory nacisk na konieczność utylizacji odpadów eternitowych. Oczywiście, nie powinno się tego robić nigdy samodzielnie, a zwłaszcza bez wykorzystywania dedykowanych zabezpieczeń.

Odpowiedzialne utylizowanie eternitu: zagrożenie i procedury

demontażNa szczęście wraz z biegiem czasu zwiększa się liczba firm, które potencjalnie zająć się mogą utylizacją odpadów stworzonych z eternitu. Azbest powinien być usuwany każdorazowo w taki sposób, aby nie dopuścić do jego najmniejszego uszkodzenia. To właśnie wszelkie uszkodzenia mechaniczne są najczęstszym powodem uwalniania się do powietrza szkodliwych włókien azbestowych, które są zdecydowanie największym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o demontaż eternitu z dachu, kolejnym krokiem tego procesu jest jego przetransportowanie do specjalnych kwater. Zmoczony uprzednio materiał należy wtedy owinąć folią i znowu zmoczyć. Znacznie zmniejsza to ryzyko emisji do powietrza szkodliwych włókien azbestu.

eternitOstatnim etapem utylizacji azbestu jest jego składowanie trzy metry pod ziemią i zakopanie. To jedyny i bezpieczny sposób na utylizację eternitu, nie generujący praktycznie żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska. Ważne jest, aby proces utylizacji azbestu był zgodny z obecnie obowiązującymi w Europie wytycznymi. Samodzielnie próby pozbycia się tego materiały mogą natomiast nie tylko skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Mogą również przynieść poważne następstwa w postaci konieczności opłaty wysokich kar finansowych oraz mandatów. Nieprawidłowo utylizując eternit stwarzamy bowiem zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla innych osób, dlatego właśnie na ten aspekt zwraca się aktualnie szczególną uwagę.

W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na kwestię prawidłowego składowania wszelkiego rodzaju odpadów potencjalnie niebezpiecznych. Chodzi tutaj na przykład o eternit, będący jeszcze kilkanaście lat temu podstawowym materiałem stosowanym jako pokrycie dachowe. Stwarza on jednak bardzo poważne zagrożenia zarówno dla zdrowia użytkowników, jak też i dla środowiska naturalnego. Dlatego też jego demontażem oraz samym składowaniem zajmować się powinny jedynie doświadczone w takich zadaniach firmy, korzystające z najwyższej klasy zabezpieczeń.